TSP - numerické myšlení

  • Vytisknout

Domnívám se, že v subtestu numerické myšlení Vás jedna část příkladů moc nezaskočí, obsahuje totiž známé matematické příklady. Příklady nevyžadují žádné hluboké znalosti z matematiky, ale spíše jde o to, abyste uměli objevovat vztahy mezi čísly. Pokud nejste ve středoškolské matematice dobří, nezoufejte. Stačí objevit zákonitosti řešení příkladů a trochu pocvičit. Setkáte se s doplňováním matematických řad, různých číselných obrazců, s cifernými součty, s jednoduchými logaritmy, atd.

Další část příkladů již vyžaduje trochu tréninku a rovněž si při řešení těchto příkladů trochu započítáte, objevují se příklady na procenta, porovnávání, abstraktní operace, atd. Opět ale platí, že typových příkladů je pouze omezené množství a lze se na ně dobře připravit.

Poslechněte si, co říká o numerickém myšlení lektor v úvodní kapitole kurzu:


Příklad na numerické myšlení (ekurz):

Tsp numerické myšlení

Komentář lektora:


Řešení: Numerické myšlení

Těžší příklad na numerické myšlení (ekurz):

Tsp numerické myšlení

Komentář lektora:


Řešení:

Numerické myšlení

Typových příkladů v TSP na numerické myšlení najdete přes 20, z těchto příkladů se vždy některé objeví v reálných testech. Všechny typové příklady v kurzu probíráme, navíc první kapitolu numerického myšlení můžete navštěvovat zdarma.