TSP - kritické myšlení

 • Vytisknout

Pro získání dobrého bodového ohodnocení ze subtestu kritické myšlení jsou dobré konkrétní znalosti z témat, která se v otázkách objevují - příroda, technika, lidský organismus, atd. Pokud se v těchto tématech orientujete, budete mít řešení subtestu snazší. Nicméně subtest si neklade za cíl testovat, co jste se na střední škole naučili, ale zda umíte propojovat jednotlivé znalosti, jste vůči textu všímaví a jestli umíte logicky zhodnotit různá tvrzení. Často ani nemusíte znát téma, na které se otázky ze subtestu kritického myšlení ptají, a přesto dokážete vyvodit správnou odpověď. Je tedy třeba pozorně číst jak text v zadání, tak i odpovědi a následně porovnat odpovědi s textem.

Poslechněte si, co říká o subtestu kritické myšlení v TSP lektor kurzu:


Typický příklad:

Člověk denně v průměru vyloučí asi 2,5 litru vody. Organismus ovšem musí mít vyrovnanou vodní bilanci a tak, aby tyto ztráty vyrovnal, musí vodu přijímat. Vyberte správné tvrzení.

 1. Lidský organismus je schopen si část vody vytvořit metabolickou činností. Z krátkodobého hlediska, např. týden, je množství takto vytvořené vody dostatečné, není proto nutné přijímat další vodu bez riskování negativních zdravotních důsledků.
 2. Přibližně 1,5 litr vody se denně vytvoří v těle metabolickou činnosti.
 3. Mírný, ale dlouhodobý nedostatek tekutin, který v denním shonu mnohdy ani nezaregistrujeme, nemůže mít za následek vážné zdravotní poruchy.
 4. Akutními příznaky mírné dehydratace jsou bolesti hlavy, únava a malátnost, pokles fyzické a duševní výkonnosti. Pozoruhodné ovšem je, že na schopnost koncentrace dehydratace většinou vliv nemá.
 5. Nedostatek vody v organismu způsobuje problémy akutní i chronické povahy.

Řešení:

Nejprve si přečtěte úvodní text, díky tomu zjistíte, jaké problematiky se úloha týká. Všimněte si, jestli máte hledat pravdivé nebo nepravdivé tvrzení a poté se podívejte na odpovědi.

K rozhodnutí o správnosti nebo nesprávnosti budete muset mnohdy využít Vaše vlastní znalosti.

 1. Lidský organismus je schopen si část vody vytvořit metabolickou činností. Z krátkodobého hlediska, např. týden, je množství takto vytvořené vody dostatečné, není proto nutné přijímat další vodu bez riskování negativních zdravotních důsledků. - Člověk musí přijímat i další vodu, organismus si sice část vody vyrobí, ale je to pouze 1/3 l.
 2. Přibližně 1,5 litr vody se denně vytvoří v těle metabolickou činnosti. - 1/3 litru
 3. Mírný, ale dlouhodobý nedostatek tekutin, který v denním shonu mnohdy ani nezaregistrujeme, nemůže mít za následek vážné zdravotní poruchy. - Může mít a také mívá.
 4. Akutními příznaky mírné dehydratace jsou bolesti hlavy, únava a malátnost, pokles fyzické a duševní výkonnosti. Pozoruhodné ovšem je, že na schopnost koncentrace dehydratace většinou vliv nemá. - Dehydratace má vliv na schopnost koncentrace.
 5. Nedostatek vody v organismu způsobuje problémy akutní i chronické povahy.