Image1 Image2 Image3 Image4

Kam investujeme

Vývoj projektu Samouk.cz

V oblasti on-line vzdělávání působíme od roku 2010. Začátkem roku 2010 se na webových stránkách www.samouk.cz objevil první kurz. Rok jsme drželi kurz v pilotním provozu a během dalšího roku jsme zkušenosti z pilotního provozu zúročili v tvorbě a rozšiřování nabídky dalších kurzů. Během této doby jsme také přešli na robustnější eLearningový systém, který rozšiřuje možnosti on-line studia a umožňuje efektivnější správu kurzů. Kombinací několika eLearningových výukových metod jsme vytvořili projekt s unikátním know-how.

Nyní nabízíme deset on-line kurzů zaměřené na střední i základní školy.

Zvláštní poděkování patři Ing. Štanclovi V., Ing. Kovářovi D. Projekt zastřešil investor Emanuel.

Cíle a vize

Mezi další cíle patří rozšířit počet vzdělávacích kurzů pro střední i základní školy, uvést několik nových kurzů pro studenty vysokých škol a později i sadu kurzů zaměřených na komerční sféru.

Naší vizí je stále poskytovat efektivní vzdělávací on-line kurzy a podílet se na rozvoji distančního studia přes Internet.