Image1 Image2 Image3 Image4

Nabídka pro lektory

Momentálně se naše kurzy zaměřují na učivo základních a středních škol. Pokud máte v této oblasti zkušenosti a chtěli byste s námi spolupracovat na tvorbě dalších on-line kurzů, kontaktujte nás.

Tvorba kurzu má tři základní fáze:

  1. Nejprve lektor vytváří materiály pro kurz ve standardních a uživatelsky známých programech (Word, Excel, případně OpenOffice, atd.). Při tvorbě materiálů je třeba s námi aktivně komunikovat, neboť on-line prostředí klade na materiály trochu specifické nároky.
  2. Vytvořené materiály dále již my sami převádíme do on-line výukového prostředí.
  3. Lektor v již zveřejněném kurzu může poskytovat průběžně konzultace zapsaným studentům.


V případě, že ovládáte jinou oblast znalostí než je učivo základních a středních škol a myslíte si, že by takové téma bylo vhodné i lákavé pro studenty jako on-line kurz, napište nám. Každopádně se těšíme na spolupráci.