Image1 Image2 Image3 Image4

Aktualizace kurzů ČJ a M na střední školy

V roce 2017 došlo k zavedení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. V současné době dochází také v našich kurzech Českého jazyka a Matematiky na střední školy k aktualizaci, aby zahrnovaly učivo, které se v jednotných přijímacích zkouškách může objevit. V nejbližší době budou doplněny zbývající kapitoly.