Image1 Image2 Image3 Image4

Doplnění kurzu ČJ

Dnes bylo do kurzu ČJ pro střední školy, který prochází aktualizací, přidáno 100 nových testových úloh. Pojďte se s námi chystat na přijímačky. ;-)