Image1 Image2 Image3 Image4

Nová kapitola v kurzu ČJ

Do kurzu přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka na střední školy byla doplněna kapitola týkající se základních literárních pojmů. V nejbližší době bude doplněn také test k této kapitole.