Image1 Image2 Image3 Image4

Nová osnova kurzu OSP

Kurz OSP - Obecné studijní předpoklady byl upraven do stejného rozčlenění, jak je rozdělen originální test OSP. V kurzu tedy nyní naleznete 4 tématické celky, a to verbální oddíl, kvantitativní oddíl, logický oddíl a argumentační oddíl. Došlo pouze k přesunu některých kapitol do jiného celku, obsah kurzu zůstal nezměněn a najdete v něm vše, co v původním kurzu, pouze jinak rozdělené.