Image1 Image2 Image3 Image4

Nový test v kurzu Psychologie

Do kurzu Psychologie - příprava na přijímací zkoušky jsme přidali reálný test z roku 2015, přibylo nám zde tedy 30 nových otázek.