Image1 Image2 Image3 Image4

Nový výukový modul

Spustili jsme nový výukový systém. Původní plně funkční verzi webu naleznete na old.samouk.cz.

Od 2. května je nové rozhraní pro nákup a prezentaci kurzů i samotný výukový modul. Nový systém výrazně zjednodušuje správu většího množství kurzů a zavádí nové možnosti do on-line výuky. Je to tedy krok správným směrem a těšíme se na odezvu studentů.