Image1 Image2 Image3 Image4

Přijímací zkoušky na střední školy

Článek se týká přijímacího řízení, které čeká studenty základních škol na jaře 2013. Dozvíte se termíny přijímacích zkoušek,...

...kolik si můžete podat přihlášek, atd.


Co nejčastěji doložit k přihlášce ke studiu

  1. vysvědčení z posledních dvou ročníků, místo toho je také možné klasifikaci vyplnit do ověřené přihlášky základní školou
  2. pokud se student hlásí na šestileté gymnázium, dokládá ročníky sedm a šest, pokud se hlásí na osmileté, ročníky pět a čtyři
  3. posudek o zdravotní způsobilosti, pokud je vyžadován pro daný obor, na který se student hlásí
  4. Další doklady může určit ředitel školy, jedná se zejména o doklady o výsledcích v soutěžích, atd.
  5. Než se student stane žákem střední školy, musí ještě doložit závěrečné vysvědčení ze základní školy

Počet přihlášek na střední školu

Do prvního kola přijímacího řízení na středních školách v roce 2013 podávají studenti nejvýše 2 přihlášky.

Termíny podání přihlášek

Do prvního kola přijímacího řízení se podává přihláška do 15. března 2013 (do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2012).

První kolo přijímacího řízení

První kolo přijímacích zkoušek vyhlásí ředitel nejpozději do 31.1.2013. Pokud se jedná o obory s talentovou zkouškou, pak nejpozději do 31.10.2012. Nejčastěji naleznete informace o přijímacích zkouškách na webových stránkách školy.

Termín přijímací zkoušky

První kolo přijímacích zkoušek proběhne od 22. - 30.4.2013. Talentové zkoušky probíhají během ledna. Konkrétní den, kdy má přijímací zkouška na střední školu proběhnout,  stanoví její ředitel.

Další kola přijímacího řízení

Ředitel školy může po skončení prvního kola přijímacího řízení vypsat druhé a další kola za účelem, aby naplnil kapacitu školy. Pokud tedy student neuspěje v prvním kole přijímacího řízení, může zkusit druhé a další. Postup je obdobný jako v prvním kole.

Výsledky přijímacích zkoušek

Ředitel střední školy má povinnost zveřejnit pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení, a to do 3 pracovních dnů po posledním termínu přijímací zkoušky.

Přihlášení na střední školu, kam byl studen přijat, musí potvrdit student nebo jeho zákonný zástupce  odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí.

Termín odevzdání zápisového lístku je nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Odvolání

Počet studentů "pod čarou", které škola ještě vezme na odvolání, stanovuje ředitel. Krajský úřad o výsledku odvolání pak rozhoduje. Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů po doručení oznámení o nepřijetí. Soukromé školy postupují při odvolání podle vlastních předpisů.