Image1 Image2 Image3 Image4

Úpravy systému

Po zveřejnění nového výukového systému a dalších kurzů nás čeká období, kdy musíme vychytat drobné nedostatky.

Budeme rádi, když nám budete reportovat případné chyby, překlepy, apod., děkujeme.