Image1 Image2 Image3 Image4

Základy on-line studia na Samouku

Základem on-line kurzu je kvalitní obsah vytvořených kurzů a přímý kontakt studentů s lektorem (email, Skype, ICQ, případně virtuální třídy). Teorie je vykládána nad audiem doprovázenými slidy a ke každému slidu jsou k dispozici vysvětlující textové poznámky. V kurzech naleznete samozřejmě i množství testových otázek a úkolů, při kterých si můžete procvičit probíranou učební látku. V kurzech můžete využít i kontaktu s ostatními studenty prostřednictvím diskuze nebo chatu.

Výukový obsah kurzu

Výklad teorie se skládá z prezentací, které doprovází slovem lektor kurzu. Ke každému slidu prezentace jsou k dispozici rozšířující textové poznámky a pokud je to vhodné i vysvětlující obrázek nebo tabulka. Spojení komentovaného slidu a textových poznámek tak umožňuje audiovizuální styl výuky, který je účinější a také v jistém smyslu živější, než pouhý text.

Nejlepší bude, pokud se podíváte např. na tuto konkrétní lekci, která je přístupná zdarma: Obecné studijní předpoklady - Doplňování slov.

Testové otázky

Zpravidla na konci každé probrané kapitoly je studentům k dispozici řada testových otázek nebo úkolů, na kterých si mohou procvičovat v teorii probranou látku. Testové otázky jsou tvořeny s důrazem na obtížnost i formu, se kterou se student setkává v průběhu přijímacích zkoušek. Ke složitějším otázkám je dostupná nápověda, která se zobrazí po zatržení odpovědi.

Kontakt se studenty a lektorem

Konzultace s lektorem a ostatními studenty tvoří nedílnou součást všech našich kurzů. Ke každému kurzu je přiřazen lektor, který v případě Vašich nejasností zodpoví vzniklé dotazy. Konzultace s lektorem je primárně možná přes email, můžete si samozřejmě domluvit i interaktivní konzultaci přes ICQ, nebo Skype. V případě širšího zájmu o konzultace spouštíme virtuální třídu. Konzultace s lektorem jsou zaznamenávány a na základně nich je kurzu upravován a doplňován. Později si budete moci i prohlédnout o čem konzultovali studenti před Vámi a například tak nelézt řešení Vašich nejasností ve studiu.

V každém kurzu také můžete komunikovat s ostatními studenty. Všichni víme, že probíranou látku se velmi dobře učíme a zafixujeme si v paměti, pokud máme možnost ji vysvětlit někomu druhému. Pro kontakt s ostatními studenty využívejte fóra a chatu. Nebojte se do fóra psát, lektor na obsah Vaší komunikace dohlíží.

Certifikát o absolvování kurzu

Po úspěšném složení kurzu od nás obdržíte Certifikát o absolvování on-line kurzu. Certifikát si můžete sami ihned vytisknout nebo nás požádat o zaslání poštou na Vaši adresu.

Ostatní možnosti kurzu

Snažíme se do výukového prostředí přidávat další možnosti, které zpříjemní Vaše studium. Nyní můžete například vyhledávat na wikipedii přímo z výukového prostředí - wikipedie je totiž velmi silné výukové médium, zvláště co týče rozšířujících informací.


Snažíme se poskytovat takové on-line kurzy, které využívají výhod možností studia přes internet, nevýhody minimalizují a obsah kurzu je vyvážený jak informačním přínosem, tak přitažlivostí studia.