Image1 Image2 Image3 Image4

TSP - kritické myšlení

Pro získání dobrého bodového ohodnocení ze subtestu kritické myšlení jsou dobré konkrétní znalosti z témat, která se v otázkách objevují - příroda, technika, lidský organismus, atd. Pokud se v těchto tématech orientujete, budete mít řešení subtestu snazší. Nicméně subtest si neklade za cíl testovat, co jste se na střední škole naučili, ale zda umíte propojovat jednotlivé znalosti, jste vůči textu všímaví a jestli umíte logicky zhodnotit různá tvrzení. Často ani nemusíte znát téma, na které se otázky ze subtestu kritického myšlení ptají, a přesto dokážete vyvodit správnou odpověď. Je tedy třeba pozorně číst jak text v zadání, tak i odpovědi a následně porovnat odpovědi s textem.

Poslechněte si, co říká o subtestu kritické myšlení v TSP lektor kurzu:

Číst dál...

TSP - numerické myšlení

Domnívám se, že v subtestu numerické myšlení Vás jedna část příkladů moc nezaskočí, obsahuje totiž známé matematické příklady. Příklady nevyžadují žádné hluboké znalosti z matematiky, ale spíše jde o to, abyste uměli objevovat vztahy mezi čísly. Pokud nejste ve středoškolské matematice dobří, nezoufejte. Stačí objevit zákonitosti řešení příkladů a trochu pocvičit. Setkáte se s doplňováním matematických řad, různých číselných obrazců, s cifernými součty, s jednoduchými logaritmy, atd.

Další část příkladů již vyžaduje trochu tréninku a rovněž si při řešení těchto příkladů trochu započítáte, objevují se příklady na procenta, porovnávání, abstraktní operace, atd. Opět ale platí, že typových příkladů je pouze omezené množství a lze se na ně dobře připravit.

Poslechněte si, co říká o numerickém myšlení lektor v úvodní kapitole kurzu:

Číst dál...

TSP - analytické myšlení

Subtest analytické myšlení obsahuje příklady zaměřené na výrokovou, predikátovou logiku a příklady na "analýzu problému". Výroková i predikátová logika se probírá na středních školách, ale většinou ne nijak podrobně. Studentům tento oddíl činí nemalé potíže právě kvůli tomu, že výroková i predikátová logika používá pojmy jinak, než jsme zvyklí z běžné řeči. Jistě si trochu vzpomínáte na čtyři základní spojky výrokové logiky a, nebo, jestliže, právě tehdy když :-), oblíbené negace, vyplývání, predikátové spojky každý, všechen, atd. Dobrou zprávou je, že pokud se logice věnuje dostatek času, získáte vhled do této problematiky a naučíte se příklady řešit rychle. Rychlost je pro tento oddíl zásadní, příklady lze totiž vyřešit tzv. tabulkovou metodou, ale ta je časově velmi náročná. Zkušení studenti řeší většinu příkladu úvahou, jde to :-), můžete se to naučit. Poslechněte si, co říká lektor kurzu k výrokové logice:

Číst dál...

TSP - symbolické myšlení

Subtest symbolické myšlení je zaměřen na operace s nejrůznějšími symboly, někdy se jedná o jednoduché znaky, jindy o celé obrazce.

Typicky se objevují úlohy, kde je vaším úkolem určit, na kolik jsou dva předměty od sebe odlišné, šifrování nebo naopak dešifrování kódů, dále doplňování řad nebo obrazců, určení hodnoty nápisu na základě hodnot písmen, z nichž je nápis složen nebo také řešení symbolických rovnic.

Minimum úloh vyžaduje matematické znalosti, v ostatních úlohách nejsou potřeba vůbec, případně si vystačíte se sčítáním a odčítáním. Poslechněte si lektora kurzu, co říká o tomto subtestu v našem on-line kurzu:

Číst dál...