Image1 Image2 Image3 Image4

TSP - analytické myšlení

Subtest analytické myšlení obsahuje příklady zaměřené na výrokovou, predikátovou logiku a příklady na "analýzu problému". Výroková i predikátová logika se probírá na středních školách, ale většinou ne nijak podrobně. Studentům tento oddíl činí nemalé potíže právě kvůli tomu, že výroková i predikátová logika používá pojmy jinak, než jsme zvyklí z běžné řeči. Jistě si trochu vzpomínáte na čtyři základní spojky výrokové logiky a, nebo, jestliže, právě tehdy když :-), oblíbené negace, vyplývání, predikátové spojky každý, všechen, atd. Dobrou zprávou je, že pokud se logice věnuje dostatek času, získáte vhled do této problematiky a naučíte se příklady řešit rychle. Rychlost je pro tento oddíl zásadní, příklady lze totiž vyřešit tzv. tabulkovou metodou, ale ta je časově velmi náročná. Zkušení studenti řeší většinu příkladu úvahou, jde to :-), můžete se to naučit. Poslechněte si, co říká lektor kurzu k výrokové logice:


Výrokové a predikátové logice se dříve věnoval samostatný subtest úsudky, ale nyní jsou všechny příklady sloučeny do analytického oddílu (pro obsáhlost výukové látky jsou v našem kurzu stále rozděleny). Pokud se ve výrokové a predikátové logice neorientujete, raději následující příklady nečtěte. Bez patřičného výkladu teorie budete mít v hlavě akorát zmatek :-).

Příklad z kurzu TSP na výrokovou logiku:

Určete větu, která je správným opakem (negací) věty dané:

Kočka spí nebo je na lovu.

 1. Kočka nespí a není na lovu.
 2. Jestliže kočka nespí, tak je na lovu.
 3. Kočka spí nebo není na lovu.
 4. Jestliže kočka spí, tak není na lovu.
 5. Kočka nespí a je na lovu.

Příklad z kurzu TSP na predikátovou logiku:

Určete větu, která vyplývá z vět daných:

Všichni lékaři jsou v nemocnici.
Někteří zubaři jsou lékaři.

 1. Žádný zubař není v nemocnici.
 2. Některý lékař není v nemocnici.
 3. Všichni zubaři jsou lékaři.
 4. Některý zubař je v nemocnici.
 5. Některý zubař není v nemocnici.

Příklad z kurzu TSP na "analýzu problému":

Cena letenky do Paříže je dvojnásobná oproti ceně letenky do Milána. Cena letenky do Edinburghu je rovna součtu ceny letenky do Paříže a dvou letenek do Milána. Cena letenky do New Yorku je šestinásobkem ceny letenky do Milána.
Vyberte nepravdivé tvrzení:

 1. Cena letenky do Edinburghu je dvojnásobná v porovnání s cenou letenky do Paříže.
 2. Součet ceny letenky do Edinburghu a do Paříže je roven ceně letenky do New Yorku.
 3. Rozdíl cen letenky do New Yorku a do Edinburghu je roven ceně letenky do Paříže.
 4. Cena letenky do Milána je čtvrtinová oproti ceně letenky do Edinburghu.
 5. Cena letenky do Edinburghu je poloviční oproti ceně letenky do New Yorku.


Subtest TSP analytické myšlení obsahuje samozřejmě více typů příkladů (přes 20), my zde uvádíme pouze malou "ochutnávku" těch jednodušších, všechny příklady probíráme podrobně v internetovém kurzu. Příklady na analytické myšlení, byť se to na první pohled nemusí zdát, patří k těm, za které lze získat hodně bodů. Můžete se totiž na ně velmi dobře připravit a my víme jak :-).