Image1 Image2 Image3 Image4

TSP - symbolické myšlení

Subtest symbolické myšlení je zaměřen na operace s nejrůznějšími symboly, někdy se jedná o jednoduché znaky, jindy o celé obrazce.

Typicky se objevují úlohy, kde je vaším úkolem určit, na kolik jsou dva předměty od sebe odlišné, šifrování nebo naopak dešifrování kódů, dále doplňování řad nebo obrazců, určení hodnoty nápisu na základě hodnot písmen, z nichž je nápis složen nebo také řešení symbolických rovnic.

Minimum úloh vyžaduje matematické znalosti, v ostatních úlohách nejsou potřeba vůbec, případně si vystačíte se sčítáním a odčítáním. Poslechněte si lektora kurzu, co říká o tomto subtestu v našem on-line kurzu:


Příklady na symbolické myšlení

Symbolické myšlení obsahuje několik typických úloh, např. rozdíly, kdy je Vaším úkolem porovnávat jednotlivé obrázky mezi sebou a všímat si rozdílů. Který ze stromků se liší v nejvíce znacích od prvního?

Tsp symbolické myšlení

Řešení těchto příkladů není obtížné, ale chce to zvolit dobrý a rychlý systém. Podrobné řešení těchto příkladů probíráme v kurzu. Další příklady na symbolické myšlení jsou např. doplnění řady symbolů, což je podobné jako matematická řada, ale nehledáte vztahy mezi čísly, ale symboly.

Obecně lze říci, že symbolické myšlení testuje Vaši schopnost operovat s abstraktními (zástupnými) symboly tak, jak nejste obvykle zvyklí. Výhodou tohoto subtestu je, že je prakticky nezávislý na Vašich školních znalostech. Subtest Symbolické myšlení již není v TSP zařazen, v kurzu ale zůstal zařazen. Je tedy na Vás, zda si kapitolu projdete či nikoli.