Image1 Image2 Image3 Image4

Krásy studia psychologie

V první řadě bych rád podotkl, že studovat psychologii opravdu stojí za to! Studium je převážně pohodové, neboť obory psychologie patří k těm, které mají velmi těžké přijímací řízení (viz. níže), ale když tuto překážku úspěšně překonáte, čeká Vás již "procházka růžovým sadem" :-).

Navíc studenti psychologie jsou již z titulu toho, co studují, poměrně družní a komunikativní. Spolu s tím, že samotné studium není příliš náročné, se můžete těšit na studentské párty v dostatečném množství :-).

Studium psychologie není náročné

Pedagogové, profesoři na Vás nenakládají přílišnou zátěž vědomostí, jako je tomu například při studiu medicíny, či práv. Ale nechávají studentům dostatek času realizovat se ve směru v jakém chtějí. Během studia Vám přijde desítky nabídek na různá školení (nabídka je speciálně pro studenty cenově příznivá), stačí si pouze vybrat, co Vás zajímá. Můžete tak například absolvovat kurzy grafologie, kurzy krizové intervence, a další. Samotné studium z Vás těžko udělá dobrého psychologa, pokud se sami nebudete snažit a vyhledávat si praktické informace i mimo prostředí fakulty.

Psychologie jako poslání i práce

Psychologie je obor, který přímo vybízí k tomu, aby ho člověk bral jako svoje poslání. Přeci jenom z větší části patří psychologové do pomáhajících profesí. Během studia se můžete zapojit do řady dobrovolnických prací.

Nicméně, psychologie nabízí i řadu odlišných témat, jako je psychologie reklamy, řízení, apod. a možnosti praxí v komerčních firmách.

Psychologie a sebepoznání

Jedná se zřejmě o jediný studijní obor, který Vám zprostředkuje zážitek sama sebe. Řada hodin je tzv. sebezkušenostních, snažíte se nahlédnout do vlastního nitra, pochopit, co se ve Vás děje, jak reagujete, co zvládáte a naopak v čem kolísáte. Během studia Vás také čeká několikadenní výcvik s touto tématikou (Brno FF Muni).

Dejte si však pozor, abyste studium psychologie nebrali jako řešení svých problémů. Psychologie na vysokých školách je totiž především vědecká záležitost!