Image1 Image2 Image3 Image4

Studium psychologie | Kde lze psychologii studovat

Psychologii lze studovat na řadě fakult, nicméně jenom na čtyřech v republice se jedná o jednooborové pětileté studium. Ptáte se, proč na tom tak záleží? Záleží na tom hodně, neboť klinického psychologa se soukromou praxí může vykonávat pouze ten, kdo vystudoval právě takovou školu. Pokud tedy chcete jednou dělat klinického psychologa s vlastní praxí, musíte studovat na alespoň jedné z nich:

1) Psychologie FF MU

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Katedra psychologie - stránky katedry.

Studium na této škole je především vědecky zaměřené. Nicméně poskytne Vám důležitý teoretický základ, abyste se v praxi mohli věnovat tomu, co Vás opravdu zajímá. Náročnost studia je poměrně nízká, důraz je kladen na osobní přístup studentů - dostáváte řadu nabídek na dodatečné kurzy, školení, apod. Navíc tento psychologický ústav má dobré renomé a dlouhou tradici.

2) Psychologie FSS MU

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie stránky katedry.

Zvláštností Masarykovy univerzity bezesporu je, že na ní můžete studovat dva "stejné" obory psychologie, ale na různých fakultách. Katedra psychologie na Fakultě sociálních studií vznikla tak trochu jako opozice oproti katedře psychologie Filozofické fakulty. Studium je zde náročnější - více povinných předmětů, více domácích prací a je více prakticky zaměřené. Škola nemá takové renomé ani tradici jako její "konkurence" na Filozofické fakultě. Každému však vyhovuje něco jiného a někdo raději zvolí Fakultu sociálních studií pro její praktické zaměření.

Na FSS MU můžete také studovat psychologii v bakalářském stupni v kombinaci se sociologií.

3) Psychologie FF UPOL

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie stránky katedry.

4) Psychologie FF UK

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra psychologie stránky katedry.