Image1 Image2 Image3 Image4

Přijímací zkoušky z psychologie

V první řadě je třeba zmínit, že dostat se na psychologii je opravdu velmi náročné a je k tomu také potřeba trošku štěstí. Bez přípravy se to pravděpodobně zvládnout nedá. Obtížnost přijímacích zkoušek je zvláště v tom, kolik se hlásí uchazečů a kolik je z nich přijatých.

Tak například na psychologii do Brna (na Masarykovu univerzitu, Filozofická fakulta) se hlásilo ve školním roce 2016/2017 917 uchazečů a brali pouhých 85. Obdobná situace je i na ostatních školách. V Olomouci, Praze, i na Fakultě sociálních studií v Brně přijímají přibližně 10 procent lidí z těch, kteří se na psychologii přihlásí.

Pamatujte na to, že každou přečtenou knihou či absolvovaným kurzem získáváte náskok před ostatními a máte tak vyšší šanci úspěšně přijímací zkoušky na psychologii zvládnout.

Přijímací zkoušky na psychologii, Brno, Filozofická fakulta

Zde na Vás čeká záludnost jménem Testy studijních předpokladů - TSP MU. Jedná se o 60 otázek, které doslova proklepnou vaše studijní předpoklady pro studium na vysoké škole. Konkrétně testují vaše logické uvažovaní, úsudky, symbolické myšlení, kritické myšlení apod. Velmi podobné jsou tzv. SCIO testům. Pokud Vám dělá potíže logické myšlení, budete mít pravděpodobně s těmito testy problém. Na testy se lze však poměrně dobře připravit, což doporučujeme i těm, kterým logické myšlení problém nedělá. Pokud se chcete na psychologii dostat, musíte dosáhnout nadprůměrného výsledku.

Další část přijímacích zkoušek je klasický oborový test z psychologie a biologie. Na biologii by Vám měly stačit středoškolské znalosti. Na psychologii je třeba se připravit víc.

Abyste uspěli v přijímacím řízení (neznamená to ještě, že Vás přijmou), musíte mít body z oborového testu takové, abyste byli mezi 20 procenty nejlepších. Tito nejlepší se pak seřadí podle výsledků z testů studijních předpokladů a ke studiu vezmou přibližně prvních 100. Pokud se nedostanete do tohoto výběru, ale složili jste první oborou část, úspěšně jste složili přijímací řízení, ale pro omezenou kapacitu Vás nepřijmou.

Přijímací zkoušky psychologie, Brno, Fakulta sociálních studií

Přijímací zkoušky na této fakultě realizuje firma Scio se svými obecnými testy studijních předpokladů. Počítejte s tím, že pokud chcete studovat psychologii pět let, budete zde muset dělat ještě jedny přijímací zkoušky, a to do navazujícího magisterského studia, pokud úspěšně složíte studium bakalářské.

Přijímací zkoušky psychologie, Olomouc, Filozofická fakulta

V Olomouci zastávají tradiční model přijímacích zkoušek, které jsou realizované ústním pohovorem, a to nad předpoklady uchazeče ke studiu a nad odbornou látkou z psychologie a biologie. Zde více než jinde je důležité, abyste dobře na komisi zapůsobili. Pokud máte potíže s vystupováním, nebo nedostatek odborné praxe, raději se hlaste do Brna, kde jsou přijímací zkoušky pouze písemné. Na FF UPOL budete muset ještě absolvovat SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách.

Přijímací zkoušky psychologie, Praha, Filozofická fakulta

Pražská psychologie kombinuje oba výše uvedené postupy. Musíte složit písemný test i absolvovat ústní pohovor. Písemný test se skládá z několika částí - biologie, zsv, psychologie, pojmové a konfigurační vztahy, numerické vztahy. Písemný test testuje znalosti z psychologie spolu s obdobnou oblastí, jako testují Testy studijních předpokladů na Masarykově univerzitě.

Doporučení

Doporučujeme, abyste přípravu na přijímací zkoušky nepodcenili. Zároveň ale není důvod házet "flintu do žita". Zapište si přípravný kurz z psychologie, biologie, Testu studijních předpokladů (jistě to udělá pouze několik procent z celkového počtu uchazečů), tím se Vaše šance na přijetí znatelně zvýší. Pokud máte hodně času, přečtěte si doporučenou literaturu.